09:07, 21/07/2022

Gần 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 189 trường có học sinh tiểu học (gồm 174 trường tiểu học và 15 trường phổ thông có nhiều cấp học), với 3.390 lớp (12 lớp ghép), hơn 110.800 học sinh. 
 

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 189 trường có học sinh tiểu học (gồm 174 trường tiểu học và 15 trường phổ thông có nhiều cấp học), với 3.390 lớp (12 lớp ghép), hơn 110.800 học sinh. 

 

Học sinh Trường Tiểu học Vạn Thạnh (TP. Nha Trang).
Học sinh Trường Tiểu học Vạn Thạnh (TP. Nha Trang).
 
Kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 99,99% (chỉ có 1 học sinh chưa hoàn thành). Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 97,2% (tăng 1,7% so với năm học trước). Tỷ lệ học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,18%. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 - mức độ cao nhất. 
 
T.V