09:06, 06/06/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo cảnh báo sách giả trên thị trường

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa thông tin đến các phòng GD-ĐT về việc phòng, chống sách giả trên thị trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa thông tin đến các phòng GD-ĐT về việc phòng, chống sách giả trên thị trường.


Theo đó, Sở GD-ĐT tạo yêu cầu các phòng GD-ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc ngăn chặn và phòng, chống sách in lậu, sách giả; tuyên truyền đến các cơ sở giáo dục, giáo viên và phụ huynh học sinh trên địa bàn được biết thông tin này. Đồng thời, phối hợp với Công ty Sách - Thiết bị trường học Khánh Hòa cung cấp thông tin các đại lý chính thức của công ty, các đơn vị liên kết phát hành trên địa bàn để học sinh, phụ huynh học sinh mua sách đảm bảo chất lượng.


Được biết, hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam bị in lậu, in giả (sách giả), tiêu thụ với số lượng lớn, gây tổn hại đến quyền lợi người tiêu dùng, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh. Sách in lậu, sách giả làm khá tinh vi, thoáng nhìn bên ngoài khá giống sách thật, khó phát hiện bằng mắt thường và có đầy đủ thông tin xuất bản. Tuy nhiên, sách in lậu, sách giả có nhiều sai sót, chất lượng giấy in không đạt chuẩn, chế bản cẩu thả, hình ảnh trong bài không rõ ràng, bị nhòe, màu sắc không đồng đều, chữ bị đứt nét, sách đóng lệch, nhăn gáy, có thể có những lỗi sai nghiêm trọng về kiến thức...


K.D