Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với 2 trường trung cấp nghề

Thứ Tư, 25/05/2022, 22:57 [GMT+7]

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với 2 trường trung cấp nghề

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa làm việc với lãnh đạo Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn và Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm về tình hình hoạt động trong thời gian qua.


Theo báo cáo, năm học 2021 - 2022, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp cho 180 học sinh; đào tạo trình độ sơ cấp và thường xuyên cho hơn 400 học viên; tư vấn việc làm cho hơn 500 người. Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm đã tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp hơn 300 học sinh; đào tạo trình độ sơ cấp và thường xuyên cho hơn 800 học viên; tư vấn việc làm cho hơn 500 người…


Lãnh đạo sở yêu cầu 2 trường tập trung tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo; tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho người lao động ở các cấp trình độ đào tạo; phối hợp với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp tổ chức thực hiện tuyển sinh và đào tạo theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Cùng với đó, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo phù hợp với quy định chuẩn đầu ra, theo nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp; tổ chức tốt nội dung thực tập của học sinh tại doanh nghiệp…


V.G

.

các thông tin tiện ích