Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa làm việc với Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang

Thứ Năm, 19/05/2022, 22:47 [GMT+7]

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa làm việc với Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa vừa làm việc với Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang về tình hình hoạt động của trường trong thời gian qua.


Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị nhà trường quan tâm công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn; đẩy mạnh công tác kiểm tra đảng viên tại chi bộ; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo quy định. Đồng thời, tập trung triển khai tốt công tác giảng dạy theo chương trình và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy…


Tính đến cuối học kỳ I năm học 2021 - 2022, trường có  tổng số 933 học sinh, trong đó cấp tiểu học 351 em, cấp THCS 236 em, cấp THPT 346 em. Kết quả sơ kết học kỳ I, đối với giáo dục tiểu học đã huy động trẻ vào lớp đạt 80 học sinh/2 lớp; tỷ lệ học sinh THCS đạt học lực khá, giỏi chiếm 39,4%; tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt chiếm 95%...


V.G

  

.

các thông tin tiện ích