Khánh Vĩnh: Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia

Thứ Tư, 11/05/2022, 21:04 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia

Hiện nay, toàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) có 12 trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2025, địa phương phấn đấu có thêm 11 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.


Quan tâm xây dựng trường học đạt chuẩn


Những năm qua, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia luôn được địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm. Nhờ đó, các trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học. Bà Ca Tông Thị Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu công nhận lại 8 trường học đạt chuẩn quốc gia; đến năm 2025, trên địa bàn huyện có thêm 11 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 2 trường tiểu học và THCS, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS). Riêng năm nay, địa phương sẽ làm thủ tục, quy trình đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia với 3 trường, gồm: Mầm non Sen Hồng, Mầm non Hướng Dương, Tiểu học Giang Ly; công nhận lại đối với Trường Tiểu học Sông Cầu. Các trường còn lại đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch cụ thể trong các năm còn lại để triển khai.

 

Giờ học ở Trường Tiểu học thị trấn Khánh Vĩnh.

Giờ học ở Trường Tiểu học thị trấn Khánh Vĩnh.


Để đạt được mục tiêu đề ra, vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, quán triệt việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là xây dựng mô hình trường học mới với chất lượng giáo dục cao, thể hiện sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. UBND huyện giao ngành Giáo dục huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá trong trường học; tiến hành rà soát hiện trạng và đánh giá kết quả các tiêu chí theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS nằm trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đó, đề xuất và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia phù hợp với quy hoạch phát triển ngành Giáo dục huyện đến năm 2025 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

 

Năm học 2021 - 2022, toàn huyện có 38 trường công lập, bao gồm 16 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 5 trường THCS và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS. Tính đến tháng 5-2021, tổng số trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia là 12/38 trường, đạt 31,6% (6 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 1 trường THCS).

Huyện sẽ thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; việc xây dựng phải được quy hoạch cụ thể, đồng bộ, có lộ trình và thứ tự ưu tiên, đảm bảo đúng nhu cầu hạng mục còn thiếu, tránh lãng phí. Huyện sẽ hoàn thành quy hoạch tổng thể, chi tiết các trường học theo hướng lâu dài, chuẩn hóa và hiện đại hóa; thực hiện kế hoạch, đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, chỉ đạo các trường tăng cường quản lý, sửa chữa, duy tu, sử dụng tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản trường học; xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp và an toàn.


Bà Mến nhấn mạnh: “Thời gian tới, ngành Giáo dục huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng cơ chế hợp lý nhằm huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp, sự đóng góp của nhân dân hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất trường học; tăng cường xây dựng mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội xây dựng tốt môi trường giáo dục. Từ đó, phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”.


VĨNH THÀNH


 

.

các thông tin tiện ích