08:11, 21/11/2021

Vạn Ninh: Triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.


Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục huyện Vạn Ninh tập trung triển khai các giải pháp dạy và học thích ứng với tình hình mới. Trong đó, tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học… Kết quả năm học 2020-2021, tỷ lệ học sinh (HS) đạt học lực khá, giỏi hơn 60%; số HS tiểu học hoàn thành chương trình lớp học đạt hơn 98%; số HS hoàn thành chương trình tiểu học và số HS tốt nghiệp THCS đạt 100%...


Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 50 tập thể; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và UBND huyện Vạn Ninh khen thưởng.


T.HẢI