Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022

Thứ Năm, 16/09/2021, 22:40 [GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa vừa có hướng dẫn về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19.


Theo đó, đối với lớp 1, lớp 2, các phòng GD-ĐT sắp xếp các chủ đề học tập phù hợp với hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hoặc có thể hướng dẫn cho học sinh tự học với sự hỗ trợ của phụ huynh; bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với từng hình thức dạy học và không gây áp lực đối với học sinh; đảm bảo cuối năm học đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình. Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5, các đơn vị cơ sở GD rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương; thực hiện tinh giản nội dung để tập trung giúp học sinh hoàn thành các nội dung cốt lõi …


THANH TRÚC

.

các thông tin tiện ích