Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ Năm, 15/07/2021, 21:32 [GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 đối với ngành Giáo dục. 
 
Theo đó, toàn ngành tập trung đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế; tăng cường giáo dục kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục. Đồng thời, tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; rà soát và điều chỉnh, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh tự chủ trong các cơ sở giáo dục…
 
M.TÂM
 
.

các thông tin tiện ích