Thành lập Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Thứ Năm, 27/05/2021, 23:18 [GMT+7]

Thành lập Trường THPT Võ Nguyên Giáp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định thành lập Trường THPT Võ Nguyên Giáp, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.


Theo đó, Trường THPT Võ Nguyên Giáp được đặt tại điểm thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Nam Diên Khánh, thuộc địa bàn xã Diên Lạc và xã Diên Thạnh (huyện Diên Khánh). UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai sắp xếp cơ cấu tổ chức, phân bố chỉ tiêu số người làm việc và lao động hợp đồng cho trường trong tổng chỉ tiêu được giao. Đồng thời, sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều tiết học sinh giữa các trường học theo định mức; quản lý việc mua sắm, bố trí, bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác có liên quan đến hoạt động của nhà trường theo trình tự, thủ tục hiện hành…


MINH TÂM

.

các thông tin tiện ích