09:05, 03/05/2021

Thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.


Theo đó, BCĐ do ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; có 4 phó trưởng ban, trong đó, ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban Thường trực; lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành, địa phương, cơ quan chức năng liên quan khác tham gia ủy viên và thư ký BCĐ.


BCĐ chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi theo quy chế thi; chỉ đạo, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi trong tổ chức kỳ thi; xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi; báo cáo BCĐ cấp quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức kỳ thi... UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là Cơ quan Thường trực của BCĐ, có trách nhiệm tham mưu, xây dựng và tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác của BCĐ...


V.THÀNH