Bồi dưỡng tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 24/05/2021, 22:47 [GMT+7]

Bồi dưỡng tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện các hoạt động và giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số (DTTS).


Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động và giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng DTTS. Trong đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 vùng DTTS; triển khai dạy học tăng cường tiếng Việt lớp 1, lớp 2, lớp 3 vùng DTTS; tổ chức rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” đã được UBND tỉnh phê duyệt để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế hiện nay...


V.THÀNH



 

.

các thông tin tiện ích