Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa mới

Thứ Sáu, 09/04/2021, 16:41 [GMT+7]

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa mới

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Đây là những cuốn sách giáo khoa nằm trong danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ngày 9-2-2021.

 

Ảnh minh họa: Nguồn: Internet
Ảnh minh họa: Nguồn: Internet

 

Đối với sách giáo khoa lớp 2, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" gồm 10 cuốn, giá 186.000 đồng/bộ; bộ sách "Chân trời sáng tạo" gồm 10 cuốn, giá 179.000 đồng/bộ. Sách giáo khoa tiếng Anh có hai cuốn, trong đó cuốn tiếng Anh 2 có giá 52.000 đồng, cuốn tiếng Anh 2 Family and Friends 79.000 đồng.
 
Đối với sách giáo khoa lớp 6, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" gồm 13 cuốn, giá 245.000 đồng/bộ; bộ sách "Chân trời sáng tạo" có 12 cuốn, giá 234.000 đồng/bộ. Sách giáo khoa tiếng Anh có 3 cuốn, trong đó cuốn tiếng Anh 6 tập một giá 38.000 đồng; cuốn tiếng Anh 6 tập hai 38.000 đồng; cuốn tiếng Anh 6 Friends Plus 89.000 đồng.
 
Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, bắt đầu từ năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với sách giáo khoa mới. Trong đó, học sinh lớp 2 có 8 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và môn tự chọn là tiếng Anh; học sinh lớp 6 có 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.
 
Theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26-8-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022, căn cứ theo danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để tổ chức giảng dạy tại các trường học trên địa bàn. Các sở giáo dục và đào tạo phải báo cáo danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 do địa phương lựa chọn về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10-4-2021.
 
Theo Hà Nội mới

 

.

các thông tin tiện ích