Triển khai chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên

Thứ Hai, 07/12/2020, 21:36 [GMT+7]

Triển khai chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn về việc triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021.


Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Trung ương Đoàn ký kết. Theo đó, hai bên tăng cường các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tư vấn tâm lý, văn hóa ứng xử, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh, sinh viên; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy vai trò và tiềm năng của lực lượng học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trẻ thực hiện nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học; tích cực tham gia xây dựng và phát triển nhà trường, tổ chức đoàn, hội, đội hoạt động hiệu quả... UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện chương trình phối hợp theo quy định.


V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích