Trường Đại học Nha Trang: Chú trọng giáo dục quốc phòng và an ninh

Chủ Nhật, 25/10/2020, 22:42 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang: Chú trọng giáo dục quốc phòng và an ninh

Thời gian qua, Trường Đại học Nha Trang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho sinh viên (SV) nói riêng cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của nhà trường nói chung.


Nâng cao chất lượng

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục QP-AN: Thời gian qua, công tác giáo dục QP-AN cho SV từng bước đi vào nề nếp, chất lượng không ngừng được nâng lên. Việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với xây dựng khu vực phòng thủ luôn được chú trọng đã làm chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, SV trong nhà trường đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường cũng như trên địa bàn.

Theo Tiến sĩ Trương Hoài Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục QP-AN, Trường Đại học Nha Trang, thời gian qua, trung tâm thường xuyên được bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; phương pháp dạy học luôn được chú trọng đổi mới, nâng cao; đội ngũ giảng viên không ngừng được chuẩn hóa, nâng cao cả về bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Công tác quản lý, rèn luyện SV theo nếp sống quân sự và bảo quản cơ sở vật chất, vũ khí trang bị ngày càng đi vào nề nếp, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện. Để điều hành hoạt động tổ chức đào tạo, trên cơ sở kế hoạch đào tạo chung của nhà trường, trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo đại học xây dựng hệ thống văn bản kế hoạch, chương trình tổ chức đào tạo cho từng bộ môn và từng đợt học. Hàng năm, giảng viên của trung tâm đều được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi do Vụ Giáo dục QP-AN, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; được đi thực tế tham quan diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã để có thêm kinh nghiệm thực tiễn áp dụng vào công tác giảng dạy.


Nhờ vậy, từ năm 2017 đến nay, trung tâm đã giáo dục QP-AN cho hơn 20.000 SV, với chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, trung tâm còn tham mưu tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng 3 và 4; tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện Đại đội Tự vệ của nhà trường. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) và Đại đội Tự vệ được kiện toàn, sắp xếp đủ theo biên chế. Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự được thực hiện theo đúng kế hoạch của Ban CHQS TP. Nha Trang phê duyệt, trong đó chú trọng nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện, luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan.


Mở rộng quy mô

 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục QP-AN trong tình hình mới, hiện nay, Trung tâm Giáo dục QP-AN, Trường Đại học Nha Trang đã và đang được xây dựng cơ sở chính tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Khi hoàn thành, cơ sở mới có thể tiếp nhận ngay khoảng 4.500 SV/năm học (dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt 7.500 SV/năm học). Đến nay, các hạng mục đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng trong năm học 2020 - 2021.


Cùng với đó, thời gian tới, trung tâm tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, biên chế đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên. Trong đó, đơn vị chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu, phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của trung tâm; tiếp tục định hướng và động viên để giảng viên nâng cao trình chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, trung tâm đẩy mạnh thực hiện đổi mới nội dung chương trình, cải tiến phương pháp giảng dạy; nắm vững tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế để đáp ứng những yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo…


Thế Anh

 

.

các thông tin tiện ích