Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên

Thứ Năm, 23/07/2020, 16:33 [GMT+7]

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa vừa có thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT tỉnh.
 

 

Các lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức vào tháng 8 và tháng 9.
Các lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức vào tháng 8 và tháng 9.
 
Nội dung bồi dưỡng gồm: những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tình hình quốc tế, trong nước và những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của ngành GD-ĐT…
 
Lớp dành cho cán bộ cốt cán do Sở GD-ĐT tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 27-8. Đối với các lớp dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc sở và cán bộ, giáo viên, nhân viên trực thuộc phòng GD-ĐT, sở yêu cầu các đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện, thị xã, thành phố tổ chức trong tháng 9 (kết thúc chậm nhất ngày 15-9).
 
K.D 
 
.

các thông tin tiện ích