Triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng năm học 2019-2020

Thứ Hai, 19/08/2019, 11:46 [GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng năm học 2019-2020

Ngày 19 và 20-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với một số đơn vị tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng năm học 2019-2020 cho lãnh đạo, chuyên viên các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trực thuộc sở. 
 

 

Quang cảnh buổi tập huấn.
Quang cảnh buổi tập huấn.
 
Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề về: quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng; nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, phòng chống bạo lực học đường; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với vấn đề Biển Đông và vai trò của học sinh, sinh viên trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
 
Bên cạnh đó còn có các nội dung liên quan đến công tác xã hội trong trường học; tư vấn tâm lý trong trường phổ thông; phòng chống bệnh tật học đường và hướng dẫn nhiệm vụ công tác y tế trường học; hướng dẫn liên tịch giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; triển khai nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng năm học 2019-2020. 
 
K.D
.

các thông tin tiện ích