Trường Đại học Thông tin liên lạc: Tổ chức lễ tốt nghiệp cho 190 sinh viên

Thứ Sáu, 05/07/2019, 23:04 [GMT+7]

Trường Đại học Thông tin liên lạc: Tổ chức lễ tốt nghiệp cho 190 sinh viên

Trường Đại học Thông tin liên lạc vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học, cao đẳng ngành Công nghệ thông tin (CNTT) và Điện tử, viễn thông năm 2019.

 

Lãnh đạo nhà trường trao giấy khen cho các sinh viên tiêu biểu.

Lãnh đạo nhà trường trao giấy khen cho các sinh viên tiêu biểu.


Tốt nghiệp ra trường đợt này có 190 sinh viên thuộc các khóa đào tạo: Đại học CNTT khóa 2; Đại học Kỹ thuật điện tử, viễn thông khóa 2; Cao đẳng CNTT khóa 15 và Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông khóa 14. Trong quá trình học tập tại trường, các sinh viên đã được trang bị hệ thống kiến thức toàn diện về khoa học xã hội nhân văn; khoa học cơ bản; cơ sở ngành và chuyên ngành CNTT, kỹ thuật điện tử, viễn thông; được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh... Kết quả tốt nghiệp có 7 sinh viên loại giỏi, 64 sinh viên loại khá, còn lại là trung bình khá và trung bình.


Tại buổi lễ, nhà trường khen thưởng những sinh viên tiêu biểu; một số sinh viên được Giám đốc Trung tâm CNTT và Ngoại ngữ của nhà trường trao quyết định tuyển dụng.


THẾ ANH  

    
 

.

các thông tin tiện ích