Cam Lâm: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Thứ Năm, 07/03/2019, 22:38 [GMT+7]

Cam Lâm: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm vừa hướng dẫn các trường trực thuộc tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.


Theo đó, các trường tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng địa phương trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện; chú trọng chỉ đạo đưa nội dung lịch sử cách mạng địa phương vào sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm, tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm của ngành nhằm trao đổi thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng địa phương, lồng ghép trong chương trình chính khóa, các buổi ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt truyền thống, các hội thi, hội diễn... tìm hiểu lịch sử cách mạng địa phương; xây dựng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng địa phương cho từng bậc học cụ thể.


T.V

.

các thông tin tiện ích