Ngành Giáo dục huyện Cam Lâm:

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển đảo

Thứ Hai, 07/01/2019, 06:03 [GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển đảo

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 đến các trường mầm non, tiểu học và THCS.


Cụ thể, đối với chương trình chính khóa, cần sử dụng có hiệu quả tài liệu lịch sử địa phương Khánh Hòa ở cấp THCS; đưa nội dung giáo dục chủ quyền biển, đảo vào chương trình chính khóa ở trường tiểu học, THCS nhằm cung cấp cho học sinh có được những kiến thức về địa lý, tài nguyên biển, đảo; những nét chính về lịch sử chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa; hiểu biết cơ bản về sự phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục tại huyện Trường Sa hiện nay...; tăng cường lồng ghép, tích hợp kiến thức giáo dục chủ quyền biển, đảo vào các môn học: Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Giáo dục công dân đối với cấp học THCS; tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường biển đảo vào các môn học: tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý đối với cấp tiểu học. Đối với chương trình ngoại khóa, các trường cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển; đưa nội dung tuyên truyền pháp luật về biển vào các hoạt động sinh hoạt chính trị đầu năm học, các cuộc họp thường niên...; xây dựng trang, chuyên mục phổ biến pháp luật về biển trên trang thông tin điện tử của đơn vị; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về các vấn đề pháp lý liên quan đến biển, đảo Việt Nam vào các giờ sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ đầu tuần…


T.V

 

.

các thông tin tiện ích