Khánh Sơn: Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017 - 2018

Thứ Năm, 09/08/2018, 22:46 [GMT+7]

Khánh Sơn: Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017 - 2018

Sáng 9-8, Hội đồng Đội huyện Khánh Sơn tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017 - 2018.


Năm học qua, các liên đội trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Trẻ em cho học sinh, đội viên qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội, liên đội, hội thi, hội diễn; xây dựng 13 công trình, phần việc măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Đối với phong trào “Thiếu nhi Khánh Hòa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền có hiệu quả các nội dung như: phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, an toàn giao thông cho đội viên… 100% liên đội thực hiện phong trào “Gây quỹ vì bạn nghèo” thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia. Năm học 2017 - 2018, toàn huyện có 113 đội viên ưu tú được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.


Dương Hội

 

.

các thông tin tiện ích