Phân công 167 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 34 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ Tư, 05/10/2022, 22:13 [GMT+7]

Phân công 167 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 34 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 2654 phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh phân công 167 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 34 xã, phường, thị trấn. Cụ thể, huyện Khánh Sơn có 8 xã, thị trấn được phân công cho 45 cơ quan, đơn vị giúp đỡ; huyện Khánh Vĩnh có 14 xã, thị trấn được phân công cho 75 cơ quan, đơn vị giúp đỡ; huyện Cam Lâm có 6 xã được phân công cho 23 cơ quan, đơn vị giúp đỡ; thị xã Ninh Hòa có 2 xã được phân công cho 9 cơ quan, đơn vị giúp đỡ; TP. Cam Ranh có 3 xã, phường được phân công cho 12 cơ quan, đơn vị giúp đỡ; huyện Vạn Ninh có 1 xã được phân công cho 3 cơ quan, đơn vị giúp đỡ.


UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quyết định; hàng năm tổng hợp, báo cáo, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện công tác hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều hành, điều phối, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kết nối, mời gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia các nhóm giúp đỡ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công giúp đỡ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; chủ động mời gọi, thu hút thêm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… tham gia nhóm giúp đỡ; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Ban Dân tộc tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, bất cập, các cơ quan, đơn vị báo cáo đề xuất Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định…


V.G

 

.

các thông tin tiện ích