09:10, 21/10/2022

Hội thảo đánh giá tiềm năng ứng dụng giải pháp công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường tại một số đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân

Chiều 21-10, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thử nghiệm và tiềm năng ứng dụng giải pháp công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường tại một số đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.

Chiều 21-10, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thử nghiệm và tiềm năng ứng dụng giải pháp công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường tại một số đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.

Đại diện Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga tặng biểu trưng 1.000 gói chế phẩm vi sinh ưa mặn SM-10 cho Vùng 4 Hải quân
Đại diện Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga tặng biểu trưng 1.000 gói chế phẩm vi sinh ưa mặn SM-10 cho Vùng 4 Hải quân

Các đại biểu đã nghe các chủ nhiệm nghiên cứu đề tài báo cáo một số nội dung: Nhà vệ sinh WCM.VN21 sử dụng nước biển phù hợp với điều kiện môi trường biển, đảo; cơ sở khoa học và kết quả thử nghiệm thực tế thiết bị vệ sinh cơ động DTH-09 đồng bộ với chế phẩm vi sinh ưa mặn SM-10; chế tạo máy ép tạo khối chất thải rắn phù hợp điều kiện thực tế trên đảo Trường Sa công suất 0.5 tấn/ngày; đánh giá hiệu quả và nhu cầu áp dụng một số công nghệ, sản phẩm của Phân viện Công nghệ sinh học đã thử nghiệm thực tế tại khu vực quần đảo Trường Sa và một số đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân; đánh giá hiện trạng ô nhiễm dầu trong đất, nước ngầm tại Lữ đoàn 146; đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp để ứng dụng xử lý rác thải, phế thải đặc thù tại một số đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.

Qua thảo luận tại hội thảo, hai đơn vị thống nhất đề xuất lãnh đạo, chỉ huy các cấp có thẩm quyền cho ý kiến về khả năng nhân rộng sử dụng các sản phẩm, chế phẩm do trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm thành công và mở rộng ứng dụng các sản phẩm, công nghệ tại các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân. Dịp này, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trao tặng Vùng 4 Hải Quân 1.000 gói chế phẩm vi sinh ưa mặn SM-10, xử lý chất thải phục vụ công tác huấn luyện và dã ngoại.

VĨNH THÀNH