Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Thứ Ba, 15/06/2021, 13:54 [GMT+7]

Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vừa tổ chức tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên chia sẻ, cung cấp các kiến thức cơ bản về truyền thông; kỹ năng lồng ghép giới trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông; xây dựng các thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong công tác cán bộ nữ; xây dựng một số loại hình truyền thông về công tác bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025; kỹ năng về công tác truyền thông trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn tiến hành thảo luận nhóm, cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

 
Các đại biểu tham gia thảo luận nhóm
Các đại biểu tham gia thảo luận nhóm

 

Với những kiến thức được tiếp thu tại hội nghị, các đại biểu được tăng cường và nâng cao năng lực trong công tác truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần triển khai hiệu quả công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương trong thời gian đến.

 

T.TRÚC

.

các thông tin tiện ích