Đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp

Chủ Nhật, 20/06/2021, 22:23 [GMT+7]

Đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), hiện nay, Bộ LĐ-TB-XH xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên toàn quốc để giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) tự đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại đơn vị mình.


Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD sử dụng hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại website: http://kcnvietnam.vn hoặc https://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn của Sở LĐ-TB-XH. Nếu doanh nghiệp đã thực hiện tự đánh giá bằng công cụ này thì hàng tháng, doanh nghiệp, cơ sở SXKD không phải gửi báo cáo bằng bản giấy về Sở LĐ-TB-XH.


Thông qua kết quả tự đánh giá của các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ kịp thời có những hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung, biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên phạm vi từng khu vực, từng cơ sở SXKD.


Đức Nhật

.

các thông tin tiện ích