Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh niên

Thứ Tư, 21/04/2021, 23:20 [GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh niên

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, một số nội dung thực hiện gồm: Triển khai Luật Thanh niên số 57/2020, có hiệu lực từ ngày 1-1-2021; triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định; tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên... UBND tỉnh giao các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương chủ động triển khai, lồng ghép các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thanh niên thuộc lĩnh vực phụ trách vào chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị; giao Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch...


V.THÀNH
 

.

các thông tin tiện ích