Nha Trang nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu

Chủ Nhật, 11/10/2020, 21:51 [GMT+7]

Nha Trang nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu

TP. Nha Trang vừa ban hành Đề án “Tăng cường công tác truyền thông và nâng cao năng lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân ở những vùng có nguy cơ chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu (BĐKH)” trên địa bàn, giai đoạn 2020 - 2030.


Đề án nhằm nâng cao năng lực thích ứng, hướng dẫn kỹ năng về tự ứng phó trong các tình huống xảy ra thiên tai, BĐKH cho cộng đồng người dân đang sinh sống tại các xã, phường, đặc biệt là các xã, phường thuộc khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai; chống tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với thiên tai, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai, bảo đảm sinh kế cho người dân trước diễn biến của BĐKH, đặc biệt là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của thành phố.


Thành phố phấn đấu đến năm 2023, 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, các xã, phường được tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng thông tin, cung cấp thông tin về dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ thuật ứng phó với BĐKH và phòng, chống thiên tai. Đến năm 2025, 100% học sinh các trường tiểu học, THCS và 100% dân cư tại các xã, phường thuộc khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với BĐKH. Đến năm 2030, 100% cộng đồng được tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích