Ninh Hòa: Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản

Thứ Hai, 06/07/2020, 20:24 [GMT+7]

Ninh Hòa: Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản

Năm 2017, HĐND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức giám sát việc quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Sau giám sát, đoàn đã chuyển 11 nội dung kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời, chỉ rõ một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép để các đơn vị, cơ quan có biện pháp khắc phục.

 

Năm 2020, HĐND thị xã Ninh Hòa tiếp tục giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát năm 2017. Kết quả cho thấy, từ năm 2017 đến nay, UBND thị xã, các xã, phường và các đơn vị chịu sự giám sát đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của HĐND thị xã, đa số các kiến nghị đã được xem xét, giải quyết. Cụ thể, UBND thị xã đã thực hiện 11 đợt kiểm tra định kỳ hàng năm về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại 11 xã, phường và nhiều cuộc kiểm tra đột xuất, tập trung ở các địa phương thường xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép như: Ninh Thượng, Ninh Xuân, Ninh Sim, Ninh Hải…; ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo thẩm quyền với tổng số tiền 350,9 triệu đồng, tịch thu số lợi bất hợp pháp 66,5 triệu đồng; trình UBND tỉnh ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 100 triệu đồng, tịch thu 280m3 cát.


Ngoài ra, UBND thị xã cũng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan yêu cầu doanh nghiệp khai thác tại mỏ đá Núi Sầm, phường Ninh Giang hoàn thành công tác phục hồi môi trường khu vực mỏ theo quy định; kiểm tra tình hình khai, nộp thuế đối với 12 doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản; phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn.

 

HĐND tỉnh giám sát việc khai thác khoáng sản  ở lòng hồ Suối Trầu, Ninh Xuân năm 2018.

HĐND tỉnh giám sát việc khai thác khoáng sản ở lòng hồ Suối Trầu, Ninh Xuân năm 2018.

 

Theo đánh giá của HĐND thị xã Ninh Hòa, tuy đạt được một số kết quả trong việc quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản nhưng với nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng, tình hình khai thác cát, đất trái phép trên địa bàn thị xã vẫn còn xảy ra. HĐND thị xã đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường quản lý, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; kiến nghị UBND tỉnh xây dựng quy hoạch các mỏ khoáng sản có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục rà soát, trình UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hiệu lực đối với giấy phép hoạt động khoáng sản vi phạm; tăng cường thanh, kiểm tra công tác hậu kiểm; chủ động nắm bắt thông tin, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường kiểm soát môi trường trên địa bàn thị xã, trọng tâm là các cơ sở khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản.


HĐND thị xã cũng yêu cầu HĐND cấp xã thực hiện tốt chức năng giám sát, tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát chuyên đề; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã và các ban HĐND thị xã tại địa phương.


Hồng Đăng

.

các thông tin tiện ích