Toàn tỉnh có 1.311 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

Thứ Hai, 25/05/2020, 23:38 [GMT+7]

Toàn tỉnh có 1.311 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa, 4 tháng đầu năm, đơn vị đã thu được 1.034,917 tỷ đồng. Tổng nợ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), lãi chậm đóng 276,344 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị nợ 215,982 tỷ đồng, lãi chậm đóng 28,769 tỷ đồng, ngân sách nợ BHYT 31,593 tỷ đồng.


Tính đến cuối tháng 4, toàn tỉnh còn 1.311 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 1 tháng trở lên với tổng số tiền 143,374 tỷ đồng; 242 đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền 58,594 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn TP. Nha Trang có số đơn vị nợ từ 1 tháng trở lên chiếm tỷ lệ lớn.


Được biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 4 tháng đầu năm, số lao động tham gia BHXH giảm 33.735 người; 66 đơn vị lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với 12.601 người. Thời gian tới, đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định của pháp luật.


M.T

.

các thông tin tiện ích