Đồng ý gia hạn đối với những chợ hết hợp đồng

Thứ Tư, 21/08/2019, 22:20 [GMT+7]

Đồng ý gia hạn đối với những chợ hết hợp đồng

Ngày 21-8, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì nghe Sở Công Thương và các ngành, địa phương báo cáo đề xuất xử lý công tác quản lý hoạt động kinh doanh khai thác, quản lý chợ.


Đại diện Sở Công Thương cho biết, sau khi lấy ý kiến của các ngành, địa phương, thống nhất đề xuất UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định 38 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. Về nội dung xử lý chuyển đổi mô hình quản lý chợ, trong thời gian chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về chuyển đổi mô hình quản lý chợ, Sở Công Thương đề xuất 3 trường hợp: Đối với các chợ đến nay hợp đồng giao thầu còn thời hạn thì cho phép tiếp tục thực hiện hợp đồng, khi hết hạn tiếp tục cho phép UBND cấp huyện, xã gia hạn hợp đồng giao thầu, thời hạn hợp đồng tối đa 1 năm/lần; trường hợp với các chợ đã hết hợp đồng giao thầu, UBND cấp huyện, xã đã gia hạn hợp đồng thì tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn gia hạn, khi hết thời hạn gia hạn thì UBND cấp huyện, xã xem xét tiếp tục điều chỉnh hợp đồng và gia hạn; đối với trường hợp đơn vị được giao thầu không còn nhu cầu gia hạn hợp đồng thì bàn giao lại toàn bộ tài sản (chợ) cho UBND cấp huyện, xã quản lý.


Sau khi nghe ý kiến đóng góp, ông Đào Công Thiên kết luận, trong khi chờ văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương ban hành, địa phương và ngành chức năng tiếp tục thực hiện theo Nghị định 02 năm 2003 và Nghị định 114 năm 2009 của Chính phủ trong việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ cũng như Quyết định 38 của UBND tỉnh; giao Sở Công Thương rà soát toàn bộ chợ trên địa bàn tỉnh, cho phép gia hạn 3 tháng/lần đối với những chợ hết thời gian hợp đồng; với những chợ vi phạm về an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ không cho gia hạn và tiến hành đấu giá cho thuê lại; về giá trị hợp đồng, giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án giá theo đúng quy định pháp luật.


HÙNG TÂM

.

các thông tin tiện ích