Trường Sĩ quan Không quân: Nâng cao công tác huấn luyện bay

Thứ Ba, 16/07/2019, 22:14 [GMT+7]

Trường Sĩ quan Không quân: Nâng cao công tác huấn luyện bay

Sáng 16-7, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức hội nghị Quân chính, triển khai các nội dung công tác trong 6 tháng cuối năm 2019.


6 tháng đầu năm, toàn trường tổ chức bay được 162 ban với 5.531 chuyến, đạt 47,3% kế hoạch; tổ chức huấn luyện nhảy dù cho 311 lượt người với 1.238 lần nhảy bảo đảm an toàn; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 3 đề tài cấp Bộ Tổng tham mưu, 2 sáng kiến cải tiến cấp trường. Tuy nhiên, công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay trong 6 tháng đầu năm chưa thực sự thành công, còn để xảy ra một vụ tai nạn bay cấp 1; việc xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật ở một số đơn vị duy trì chưa nghiêm…


Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng trong nhà trường cần tập trung giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho bộ đội, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, giáo dục - đào tạo và rèn luyện xây dựng chính quy; chủ động rà soát chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với từng đối tượng học viên trên từng loại máy bay, kiên quyết không cho tham gia bay với những cá nhân không đủ điều kiện bay. Đồng thời, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch bay, kế hoạch bảo đảm an toàn bay phù hợp với trình độ của phi công, chỉ huy bay và khả năng bảo đảm về lực lượng phương tiện…


Mai Văn Đông

.

các thông tin tiện ích