09:02, 26/02/2016

Hiệp đồng giữ vững an ninh trật tự địa bàn

Ngày 26-2, tại Nha Trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi thông tin, phối hợp hiệp đồng nắm tình hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và địa bàn giáp ranh các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Ngày 26-2, tại Nha Trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi thông tin, phối hợp hiệp đồng nắm tình hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và địa bàn giáp ranh các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Lâm Đồng.


Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, khiếu kiện của nhân dân còn tiềm ẩn phức tạp… Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra tin tức, nắm tình hình trên không, trên biển, nội địa và địa bàn giáp ranh; đặc biệt là nắm tình hình phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021…; tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, chỉ huy giải quyết tốt mọi tình huống.


THÀNH NAM