Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản bài chòi

Chủ Nhật, 09/01/2022, 22:56 [GMT+7]

Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản bài chòi

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Khánh Hòa trong năm 2022.

 

Hội chơi hô hát bài chòi dân gian tại thị xã Ninh Hòa. Ảnh minh họa

Hội chơi hô hát bài chòi dân gian tại thị xã Ninh Hòa. Ảnh minh họa


Theo đó, sẽ có 5 nội dung trọng tâm được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện gồm: In ấn tư liệu nghệ thuật bài chòi Khánh Hòa; tổ chức sân khấu học đường với nghệ thuật bài chòi tại 15 trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh; duy trì hoạt động 1 điểm trò chơi dân gian hô bài chòi giàn tại thị xã Ninh Hòa; tuyên truyền về di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Khánh Hòa trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; giới thiệu, quảng bá nghệ thuật bài chòi Khánh Hòa trong môi trường du lịch.


Được biết, đây là năm thứ 3 thực hiện đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Khánh Hòa. Thông qua đó, loại hình nghệ thuật dân gian này ngày càng được phổ biến trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.


N.T

 

.

các thông tin tiện ích