Đưa văn hóa, nghệ thuật về miền núi, hải đảo

Thứ Hai, 26/04/2021, 22:33 [GMT+7]

Đưa văn hóa, nghệ thuật về miền núi, hải đảo

Để từng bước nâng cao đời sống tinh thần của người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thời gian qua, ngành Văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động thiết thực.


Hướng về cơ sở


Nhiều năm qua, các đơn vị sự nghiệp văn hóa của tỉnh như: Thư viện tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh luôn thực hiện hoạt động phục vụ đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ánh sáng văn hóa, nghệ thuật được đưa đến những thôn xóm xa xôi, hẻo lánh đã phần nào giúp cho đời sống tinh thần của người dân nơi đây được phong phú hơn.

 

Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa năm 2021 được tổ chức tại huyện Khánh Sơn.

Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa năm 2021 được tổ chức tại huyện Khánh Sơn.


Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thực hiện hơn 90 buổi tuyên truyền lưu động tại các địa phương trong tỉnh; tổ chức hơn 580 buổi chiếu phim lưu động tại các điểm vùng sâu, vùng xa, hải đảo; xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật tuyên truyền về các chủ đề khác nhau đến đồng bào miền núi, hải đảo. Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện khoảng 10 chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào các huyện miền núi trong tỉnh. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống biểu diễn phục vụ nhân dân tại các địa phương từ 80 đến 100 đêm diễn/năm. Thư viện tỉnh xây dựng các điểm đọc sách, trạm sách ở cơ sở, nhất là vùng nông thôn, miền núi, luân chuyển sách về cơ sở mỗi năm hơn 173.000 lượt.


Theo ông Văn Đình Ân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, trong các buổi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động, đơn vị còn thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn nét đẹp văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường… Những năm gần đây, các liên hoan, hội diễn nghệ thuật như: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ, Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam… đều được tổ chức luân phiên ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo ông Trần Đức Hà - Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, việc xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ khán giả ở miền núi là một hoạt động chính của đơn vị. Các chương trình này thường tập hợp những tiết mục có chất lượng nghệ thuật của đoàn, đồng thời có nội dung phù hợp với nhu cầu xem và nghe của đồng bào các địa phương.


Tiếp tục đến vùng sâu, vùng xa


Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, để thực hiện Đề án Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nhất là đối với 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Trong đó, ưu tiên biểu diễn các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc đang có nguy cơ mai một, thất truyền; tổ chức các chương trình ngày hội, lễ hội, liên hoan, hội thi văn hóa, nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh; hỗ trợ 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh tổ chức các hội thi, liên hoan tại địa phương; chủ động tạo nguồn phim nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân vùng sâu, vùng xa; củng cố các thư viện ở huyện Trường Sa và 2 huyện miền núi...


Các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành khảo sát, phân loại các xã thuộc nhóm vùng sâu, vùng xa, hải đảo, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để đưa vào danh mục địa bàn thuộc phạm vi ưu tiên phục vụ văn hóa, nghệ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào văn hóa, nghệ thuật các xã, thôn nằm trong diện cần ưu tiên; hỗ trợ các xã vùng dân tộc thiểu số xây dựng tủ sách, thư viện cộng đồng tại các điểm sinh hoạt công cộng, các đồn biên phòng, trường học. Phấn đấu đến năm 2025, có 50% thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đội văn hóa, văn nghệ dưới hình thức câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống.


“Việc thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua đây, những người làm công tác văn hóa cũng nắm bắt sâu sát hơn thực trạng đời sống văn hóa của người dân ở vùng miền núi, hải đảo. Từ năm 2021, tỉnh tiếp tục duy trì và tăng dần chỉ tiêu một cách hợp lý trong việc đưa các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động về phục vụ cơ sở”, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết.  


Giang Đình


 

.

các thông tin tiện ích