Quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thư viện

Thứ Hai, 06/07/2020, 21:52 [GMT+7]

Quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thư viện

Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vừa có chuyến khảo sát, làm việc thực tế tại Khánh Hòa. Trao đổi về một số nội dung liên quan đến công tác thư viện trên địa bàn tỉnh, bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết:

 


- Ở Vụ Thư viện, chúng tôi thường xuyên quan tâm đến hoạt động thư viện ở Khánh Hòa để kịp thời nắm bắt tình hình, cũng như có những định hướng, hỗ trợ cần thiết. Qua chuyến khảo sát, làm việc thực tế lần này, chúng tôi nhận thấy tỉnh Khánh Hòa đã có những quan tâm cụ thể đến hoạt động thư viện. Chính quyền địa phương đã có sự đầu tư để phát triển hệ thống tài liệu. Số lượng sách so với mức chung của các tỉnh, thành khác được xếp vào loại khá. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh, cũng như thư viện công cộng trên địa bàn rất năng nổ, nhiệt tình. Các thư viện ở những trường đại học, cao đẳng đã triển khai ứng dụng khoa học công nghệ tương đối sớm. Điều đó thể hiện tầm nhìn đầu tư cho thư viện chính là đầu tư cho văn hóa, giáo dục và đặc biệt là việc nâng cao dân trí cho người dân trên địa bàn tỉnh.


Tuy nhiên, ở Khánh Hòa, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện còn chậm. Ngoài thư viện ở các trường đại học, cao đẳng, ở hệ thống thư viện các cấp, việc hỗ trợ bạn đọc sử dụng các dịch vụ trực tuyến vẫn còn hạn chế. Các thư viện công cộng chủ yếu hoạt động dưới dạng thư viện truyền thống là chính. Hình thức thư viện điện tử, thư viện số đã được Thư viện tỉnh quan tâm nhưng chỉ ở mức độ nhất định. Đối với các thư viện cấp huyện, cấp xã vẫn còn ở mức sơ khai, chưa được đầu tư thực hiện. Chúng tôi rất mong thời gian tới, với sự quan tâm tham mưu của Sở Văn hóa và Thể thao, Khánh Hòa sẽ thực hiện được đề án hiện đại hóa các thư viện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các thư viện trên địa bàn; tăng cường công tác liên kết, liên thông để sử dụng một cách hiệu quả những tài liệu có trong các thư viện phục vụ cho các đối tượng bạn đọc khác nhau.


- Để hoạt động thư viện đạt hiệu quả, theo bà, địa phương cần quan tâm đến vấn đề gì?


- Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước về thư viện, chúng tôi nhận thấy để thúc đẩy hoạt động thư viện ở Khánh Hòa, thúc đẩy văn hóa đọc cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, có rất nhiều vấn đề cần sự đầu tư. Trước hết là đầu tư để tiếp tục phát triển vốn tài liệu; đầu tư hiện đại hóa trụ sở, trang thiết bị, nguồn tài liệu số và hình thành các dịch vụ thư viện khác. Ngoài dịch vụ truyền thống, các thư viện cần cung cấp các dịch vụ trực tuyến để người dân có thể tiếp cận được mọi nơi, mọi lúc. Mặt khác, phải có những chỉ đạo quyết liệt để các thư viện trên địa bàn thực hiện sâu rộng hơn việc liên thông, liên kết các dịch vụ thư viện. Tài nguyên thông tin thư viện có thể được sử dụng, chia sẻ giữa các thư viện với nhau. Có như vậy, nhu cầu của người dân về học tập, nghiên cứu, giải trí mới được quan tâm hơn. Muốn làm được điều này, Khánh Hòa cần quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện theo hướng hiện đại, bắt kịp với xu hướng chung.


- Xin cảm ơn bà!


Giang Đình (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích