Thể lệ cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân"

Thứ Bảy, 22/06/2019, 09:12 [GMT+7]

Thể lệ cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân"

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH 
 
“Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân”
 
(Kèm theo Kế hoạch số 5089/KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa)
 
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 
Tất cả các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký).
 
II. NỘI DUNG THI
 
Chủ đề thi: “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân”. Tập trung chủ yếu vào các nội dung:
 
1. Hình ảnh chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân, luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.
 
2. Hình ảnh chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. 
 
3. Hình ảnh chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
 
4. Hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức thể hiện chuẩn mực ứng xử trong thực thi công vụ và giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân; gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ...
 
III. YÊU CẦU VỀ TÁC PHẨM DỰ THI
 
1. Quy định về số lượng ảnh dự thi và các thông tin gửi kèm
 
- Ảnh dự thi là ảnh đơn (ảnh màu hoặc đen trắng), được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác (không chấp nhận ảnh bộ). 
 
- Mỗi tác giả được gửi tối đa 05 ảnh tham dự và chỉ được đăng ký bằng 01 tên tham gia dự thi (nếu dùng nghệ danh thì phải ghi kèm chú thích tên theo CMND).
 
- Hồ sơ dự thi gồm có: Các ảnh dự thi đã rửa; DVD chứa các file ảnh dự thi và file Phiếu tác phẩm (mẫu phiếu gửi kèm theo Thể lệ). 
 
- Các thông tin cần ghi phía sau ảnh dự thi: Tên tác phẩm, số thứ tự file ảnh dự thi chứa trong DVD. Các thông tin cần ghi trên bìa DVD: Họ tên tác giả, địa chỉ, điện thoại liên hệ, số lượng file ảnh chứa trong DVD. Trong Phiếu tác phẩm cần chú thích rõ cho từng ảnh dự thi, khuyến khích ghi rõ địa danh nơi chụp, thời gian chụp, nhân vật và sự kiện trong ảnh.
 
2. Quy định về tác phẩm tham gia dự thi
 
- Kích thước tối đa của ảnh rửa dự thi là 30 x 45 cm, ảnh vuông 30 x 30 cm, ảnh panorama có cạnh dài nhất không quá 45 cm. Ảnh in trên giấy ảnh, không ép plastic, không dán lên bìa cứng, không ký tên và ghi chữ lên mặt ảnh. Các file ảnh dự thi chứa trong DVD gửi kèm theo phải là ảnh gốc, có định dạng jpg với độ phân giải từ 250 – 300 dpi (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy). Dung lượng của file ảnh tối thiểu 3 Mb.
 
- Ảnh dự thi được phép dùng các phần mềm chỉnh sửa độ sáng - tối, độ tương phản, kích thước ảnh nhưng không được làm sai lệch nội dung và bản chất sự việc trong ảnh.
 
- Ảnh dự thi phải phản ánh sự việc, sự kiện, nhân vật có thật, xảy ra trong thực tế (không hư cấu); được chụp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và chưa đạt giải ở các cuộc thi, triển lãm. Khuyến khích các ảnh dự thi được chụp không quá 24 tháng tính tới ngày gửi ảnh.
 
- Ảnh dự thi không bị tranh chấp về vấn đề bản quyền tác giả, tác phẩm và sở hữu trí tuệ.
 
IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
 
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp tác phẩm dự thi bị hư hỏng, thất lạc khi tác giả gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trễ so với thời gian quy định.
 
- Các tác phẩm dự thi không đáp ứng được các yêu cầu về đối tượng dự thi, nội dung dự thi và tác phẩm dự thi quy định tại các Mục I, II và III của Thể lệ được xem là không hợp lệ, sẽ bị loại khỏi cuộc thi. 
 
- Ban Tổ chức được quyền sử dụng ảnh dự thi cho mục đích tuyên truyền, quảng bá hình ảnh chính quyền tỉnh Khánh Hòa và không cần thêm bất kỳ một chi phí nào. Việc trưng bày, lựa chọn ảnh đăng trên các phương tiện thông tin, ấn phẩm, triển lãm không đồng nghĩa với việc những bức ảnh đó sẽ đoạt giải.
 
- Ban Tổ chức không trả lại ảnh dự thi.
 
- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung ảnh dự thi liên quan đến bản quyền tác giả, tác phẩm, sở hữu trí tuệ và thuế thu nhập cá nhân (giải thưởng) theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức không giải quyết những tranh chấp liên quan đến vấn đề bản quyền tác giả, tác phẩm và sở hữu trí tuệ. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các tác giả không được sử dụng các tác phẩm đang dự thi để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. Sau khi công bố kết quả, nếu có bằng chứng về sự gian lận, sao chép tác phẩm hoặc vi phạm Thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và hủy bỏ kết quả đối với tác phẩm đó.
 
V. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO
 
- Ban Tổ chức cuộc thi do Sở Thông tin và Truyền thông thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập.
 
- Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ra quyết định thành lập.
 
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
 
1. Đối với cuộc thi cấp tỉnh, có 10 giải cá nhân, bao gồm: 
 
- 01 giải Nhất, trị giá: 5.000.000 đồng. 
 
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng. 
 
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng. 
 
- 04 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng.
 
2. Đối với cuộc thi cấp huyện, các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể để xem xét, bố trí giải thưởng phù hợp nhằm thúc đẩy phong trào, khuyến khích, động viên người tham gia dự thi.
 
 Lưu ý: Mỗi tác giả chỉ có thể nhận 01 giải thưởng cao nhất nếu tác giả đó cùng một lúc có nhiều tác phẩm đoạt giải.
 
VII. THỜI GIAN, NƠI NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI, GỬI TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI CẤP TỈNH
 
1. Thời gian, nơi nhận tác phẩm dự thi 
 
- Cấp huyện: Tác phẩm dự thi của tất cả cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (bao gồm cả các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh) và của các cá nhân sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn nộp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin là thường trực). 
 
- Cấp tỉnh: Tác phẩm dự thi của các cá nhân, cơ quan, tổ chức chưa tham gia cuộc thi cấp huyện; tác phẩm dự thi của Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện chọn ra 20 tác phẩm dự thi tiêu biểu) nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh thông qua Sở Thông tin và Truyền thông (bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Khu liên cơ số 1 Trần Phú, TP. Nha Trang). Thời gian gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chậm nhất đến ngày 31/8/2019. Trên phong bì ghi rõ: Ảnh dự thi “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân”. Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh không nhận các tác phẩm dự thi quá thời hạn nêu trên.
 
- Để có căn cứ đánh giá chính xác kết quả triển khai tổ chức cuộc thi, ngoài số lượng tác phẩm dự thi tiêu biểu gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh theo quy định, Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện gửi kèm theo: Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức cuộc thi ở địa phương; danh sách các tác phẩm dự thi cuộc thi cấp tỉnh.
 
2. Lưu giữ các tác phẩm dự thi 
 
- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lưu giữ các tác phẩm dự thi cấp tỉnh. 
 
- Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện có trách nhiệm lưu giữ các tác phẩm dự thi cấp huyện. 
 
VIII. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI CẤP TỈNH
 
Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh thông báo kết quả, tổ chức trao giải dự kiến vào ngày 23/10/2019.
 
Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và đông đảo công chúng; sự phối hợp tổ chức của các ban, ngành, địa phương để cuộc thi thành công tốt đẹp./.
 
 
 

 

 
PHIẾU TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI ẢNH
 
“Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân”
 
 
 
- Họ và tên tác giả dự thi:…………………………………………………………
- Năm sinh……………………………………Nam/nữ…………………………..
- Đơn vị công tác:……………………………………………………...
- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….
- Email: ………………………………………………..Số ĐT:…………………
- Nghề nghiệp:…………………………………………………………………….
 
1. Chú thích ảnh dự thi …..
- Chủ đề:
- Nơi chụp…………………………………………………………………………
- Thời gian chụp…………………………………………………………………..
- Diễn giải ý tưởng tác phẩm
 
 
2. Chú thích ảnh dự thi …..
- Chủ đề:
- Nơi chụp…………………………………………………………………………
- Thời gian chụp…………………………………………………………………..
- Diễn giải ý tưởng tác phẩm
 
 
3. Chú thích ảnh dự thi …..
 
 
Ký tên
(ghi rõ Họ và tên)
 
.

các thông tin tiện ích