Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh

Thứ Sáu, 07/06/2019, 22:34 [GMT+7]

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo nội dung đề nghị của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL).


Trước đó, Bộ VH-TT-DL có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; quy định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn; tăng cường tuần tra, canh gác kết hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm di tích; lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích để bảo vệ theo quy định. Bộ VH-TT-DL cũng yêu cầu quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật; ưu tiên đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cứu hỏa tự động đủ tiêu chuẩn tại các di tích; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích.


DUY NHẬT

.

các thông tin tiện ích