Văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm gìn giữ

Thứ Sáu, 22/03/2019, 12:51 [GMT+7]

Văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm gìn giữ

Ngày 22-3, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về công tác quản lý nhà nước đối với việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến công tác văn hóa vùng dân tộc thiểu số. Các loại hình văn hóa vật thể của đồng bào ở một số lĩnh vực như nhạc cụ, công cụ lao động sản xuất, trang sức đang được bảo tồn khá tốt. Đã có 81 bộ mã la được trang bị cho 85 thôn, tổ dân phố phục vụ sinh hoạt truyền thống của đồng bào Raglai. Bảo tàng tỉnh cũng đã sưu tầm được hơn 300 hiện có giá trị về đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Đồng bào dân tộc Raglai huyện Khánh Sơn tham gia diễu hành trong Ngày hội văn hóa các dân tộc. Ảnh minh họa.
Đồng bào dân tộc Raglai huyện Khánh Sơn tham gia diễu hành trong Ngày hội văn hóa các dân tộc. Ảnh minh họa.

 

Đã thực hiện việc kiểm kê, lập được 5.298 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh; lựa chọn 5 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào dân tộc đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó Lễ bỏ mả của người Raglai đã được công nhận. Đã có hàng trăm lượt cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp học dạy tiếng nói, chữ viết của đồng bào Raglai. Có 4 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Các lễ hội lớn của đồng bào dân tộc thiểu số đều được tổ chức trang trọng, đúng với nghi lễ dân gian truyền thống. Các địa phương đều đã thành lập được những đội văn nghệ để biểu diễn các loại hình nghệ thuật của dân tộc mình.

Tại buổi làm việc, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cần xem xét, rà soát và tổng kết lại các chính sách về bảo tồn, phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, có hướng triển khai thực hiện, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện việc nghiên cứu, tìm hiểu các tập tục, bản sắc văn hóa của đồng bào một cách sâu rộng, chính xác. Quan tâm đến việc thực hiện các mô hình kinh tế gắn với đặc điểm tập quán văn hóa của đồng bào…

N.T

 

.

các thông tin tiện ích