Ra mắt cuốn sách lịch sử cách mạng xã Ninh Sim, giai đoạn 1963 - 2010

Thứ Năm, 11/10/2018, 22:26 [GMT+7]

Ra mắt cuốn sách lịch sử cách mạng xã Ninh Sim, giai đoạn 1963 - 2010

Sáng 11-10, xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim, giai đoạn 1963 - 2010.


Cuốn sách dày gần 150 trang, gồm 4 chương, giới thiệu về vùng đất - con người Ninh Sim và sự tác động của các phong trào cách mạng đối với nhân dân địa phương trước khi thành lập xã; xã Ninh Sim được thành lập - tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ đến ngày giải phóng quê hương (1963 - 1975); nhân dân Ninh Sim khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện công cuộc cải tạo và xây dựng kinh tế, văn hóa - xã hội (1975 - 1985); thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng quê hương Ninh Sim ngày càng phát triển (1986 - 2010). Cuốn sách ghi lại những trang sử vẻ vang, hào hùng, công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong quá trình hình thành vùng đất, đấu tranh cách mạng của quân và dân xã Ninh Sim.


Cuốn sách là tài liệu quý, có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, làm tư liệu giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh và nhân dân địa phương.


HỒNG VÂN - TẤN BÌNH
 

.

các thông tin tiện ích