Xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở:

Cần đi vào thực chất

Thứ Năm, 14/06/2018, 23:01 [GMT+7]

Cần đi vào thực chất

Kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn TP. Nha Trang cho thấy, các chỉ tiêu đề ra đều thực hiện đạt, tuy nhiên nhiều nơi vẫn còn chạy theo hình thức, cần đầu tư hơn về chất lượng trong thời gian tới.


Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Nha Trang, 4 năm qua, phong trào xây dựng văn hóa trên địa bàn thành phố đã ghi nhận có 98,5% hộ đăng ký thực hiện đạt danh hiệu gia đình văn hóa; xây dựng được 331/365 thôn, tổ văn hóa; công nhận 364 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, các thiết chế văn hóa cơ sở cũng được đầu tư khá mạnh, có 6/8 xã đã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 33 thiết chế văn hóa - thể thao được xây dựng độc lập cho 43 thôn tổ, tạo điều kiện cho người dân có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc như: đình làng, lễ hội, di tích lịch sử, văn nghệ dân gian, tình làng nghĩa xóm… được lưu truyền, gìn giữ, phát huy tốt. Việc cưới, việc tang dần được thực hiện theo nếp sống mới, văn minh hơn, nhất là việc vận động nhân dân không rải vàng mã trên đường đưa tang được đông đảo quần chúng ủng hộ, chấp hành tốt…


Tuy nhiên, ở cơ sở công tác này vẫn còn nhiều khó khăn. Theo lãnh đạo phường Phường Sài, trên địa bàn phường các chỉ tiêu về văn hóa tuy thực hiện đạt cao nhưng vẫn còn phát sinh nhiều bất cập. Người dân chưa có ý thức trong vấn đề quảng cáo, rao vặt, vẫn còn trường hợp làm trái quy định, gây mất mỹ quan đô thị, bức xúc trong dư luận. Một số nơi người dân đổ nước tràn lan ra đường, phóng uế bừa bãi nơi công cộng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, gây cản trở giao thông. Một số trường hợp cá biệt vẫn còn gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, chống người thi hành công vụ… làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng phong trào văn hóa địa phương. Trong khi đó nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa còn hạn chế, thiết chế văn hóa còn ở quy mô nhỏ, ngân sách hàng năm đầu tư cho sự nghiệp văn hóa chưa đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.


Ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được thì thời gian qua, vẫn có một bộ phận nhỏ người dân chưa chấp hành tốt pháp luật, nếp sống văn minh đô thị. Vấn đề xây dựng các danh hiệu văn hóa như: thôn, tổ văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa nhiều nơi vẫn còn chạy theo số lượng, chưa chú trọng đến chất lượng, tính bền vững. Các chỉ tiêu về văn hóa tuy thực hiện đạt cao nhưng có sát thực tế hay không, đó là vấn đề cơ sở cần phải nhìn nhận lại. Vì vậy, trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về văn hóa để nâng cao ý thức người dân, phòng sẽ tăng cường về mặt quản lý nhà nước trong các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, thành tích. Qua đó chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, nhất là đảm bảo tính dân chủ, công khai trong việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa theo khung quy định.


Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về công tác này vừa qua, ông Trần An Khánh - Bí thư Thành ủy Nha Trang cũng cho rằng, phải cần rà soát lại về phân cấp quản lý nhà nước về văn hóa vì thời gian qua còn chưa rõ ràng, nên trong các hoạt động kiểm tra vẫn còn chồng chéo giữa cấp tỉnh và thành phố. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện công tác văn hóa, đặc biệt xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở không được máy móc mà phải linh động, phù hợp với thực tiễn để sử dụng có hiệu quả. Công tác chỉ đạo quản lý, phát triển văn hóa từ trên xuống dưới phải đáp ứng được nhu cầu phát triển nóng của thành phố Nha Trang hiện nay liên quan đến các vấn đề như: quy hoạch, môi trường, đô thị, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội… Có như vậy, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn thành phố mới đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Minh Thiết
 

.

các thông tin tiện ích