09:04, 02/04/2017

Thông báo tuyển dụng

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ có nhu cầu tuyển dụng 6 nam công nhân kỹ thuật và 1 nam thuyền viên.

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ có nhu cầu tuyển dụng 6 nam công nhân kỹ thuật và 1 nam thuyền viên.


1. Yêu cầu chung:


- Độ tuổi không qua 30 tuổi đối với công nhân kỹ thuật và 35 tuổi đối với thuyền viên


- Đạo đức, sức khỏe tố, tích cực và chấp nhận công tác xa, làm việc trong điều kiện khó khăn.


2. Yêu cầu cụ thể:


- Đối với công nhân kỹ thuật tốt nghiệp trung cấp nghề kỹ thuật trở lên.


- Đối với thuyền viên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hàng hải trở lên.


3. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 11-4-2017.


4. Phương thức ứng tuyển: Nộp hồ sơ về Phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ. 105 Lô 2 Tô Hiệu, P. Vĩnh Trường, TP. Nha trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 058.6253799.