Thông báo bán xe ô tô đã qua sử dụng

Thứ Ba, 10/01/2017, 23:18 [GMT+7]

Công ty Liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

 

Thông báo bán xe ô tô đã qua sử dụng như sau:


01 xe ô tô hiệu Transinco, năm sản xuất: 2003


Loại xe ô tô buýt: 29 chỗ ngồi, 26 chỗ đứng


Tình trạng: đang sử dụng.


Lý do bán: không có nhu cầu sử dụng


Giá khởi điểm: 100.000.000 VND


Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua các tài sản trên đề nghị gửi phiếu đăng ký về địa chỉ: Công ty Liên doanh TNHH Kho Xăng dầu Ngoại quan Vân Phong, tầng 5, tòa nhà VCN, đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang. Điện thoại: 058.6251366, Fax: 058.6251866.

.
Thời gian đăng ký đến trước 14 giờ ngày 20/1/2017.

.

các thông tin tiện ích