09:10, 11/10/2016

Thông báo bán xe ô tô đã qua sử dụng

01 xe ô tô citec hiệu Kamaz, năm sản xuất: 1987


Loại xe tải citec có bồn chứa 10 mét khối.


Tình trạng: đang sử dụng để chở nước nội bộ trong đơn vị

....

Công ty Liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong


Thông báo bán xe ô tô đã qua sử dụng như sau:


01 xe ô tô citec hiệu Kamaz, năm sản xuất: 1987


Loại xe tải citec có bồn chứa 10 mét khối.


Tình trạng: đang sử dụng để chở nước nội bộ trong đơn vị


Lý do bán: không có nhu cầu sử dụng


Giá khởi điểm: 50.000.000 VND


Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua các tài sản trên đề nghị gửi phiếu đăng ký về địa chỉ: Công ty Liên doanh TNHH Kho Xăng dầu Ngoại quan Vân Phong, tầng 5, tòa nhà VCN, đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang. Điện thoại: 058.6251366, Fax: 058.6251866.


Thời gian đăng ký đến hết 09 giờ 00 ngày 22/10/2016.
 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Minh Châu