Thông báo

Chủ Nhật, 17/04/2022, 23:49 [GMT+7]

Thông báo về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Công trình: Đường Trần Quang Khải


Địa điểm: thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh


Căn cứ Luật đất đai năm 2013;


Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND huyện Diên Khánh về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Đường Trần Quang Khải; địa điểm: thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh;


Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Diên Khánh về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện công trình: Đường Trần Quang Khải; địa điểm: thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh;


Căn cứ Thông báo số 312/TB-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Diên Khánh về việc thu hồi đất để thực công trình: Đường Trần Quang Khải; địa điểm: thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh;


Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm: Thửa đất số 744 tờ 10 – tại thị trấn Diên Khánh.


Do đó, để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất đến liên hệ tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh, số ĐT: 02583.853.858; Địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để kê khai và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan (trong giờ hành chính).


Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/5/2022.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC công trình sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.

.

các thông tin tiện ích