Thông báo chuyển quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 13/04/2022, 23:34 [GMT+7]

Thông báo chuyển quyền sử dụng đất


Ngày 6/12/2012, UBND huyện Cam Lâm cấp GCNQSDĐ mang số phát hành BH 512138, số vào sổ CH05622; tại thửa đất số 162, tờ 22, diện tích 266,2m2, loại đất ONT+CLN cho hộ bà Phan Thị Kỳ. Địa chỉ đất: thôn Văn Tứ Tây, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 8/8/2013, hộ bà Phan Thị Kỳ tặng cho thửa đất số 162, tờ 22, diện tích 266,2m2 lại cho ông Nguyễn Tấn Hưng và ông Nguyễn Duy Linh, giấy tờ không được chính quyền xác nhận.


Sau khi kết thúc thời gian thông báo theo quy định, nếu không có tranh chấp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Tấn Hưng và ông Nguyễn Duy Linh.

.

các thông tin tiện ích