Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 18/12/2019, 22:40 [GMT+7]

Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh do nhận theo giấy chuyển nhượng đất ngày 25/3/2011 đối với thửa đất 1430 tờ 11 theo bản đồ xã Vạn Phú cũ nay là thửa đất 115 tờ 45, diện tích 76m2 theo bản đồ Vlap xã Vạn Phú.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Hồ Mỹ Tùng và bà Trương Thị Thanh Hoa được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh theo quy định.

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 87 giây...