Thông báo kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án

Thứ Năm, 21/11/2019, 19:33 [GMT+7]

Thông báo


Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.


Địa điểm: xã Diên Thọ, xã Diên Hòa, xã Diên Lộc và xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh


Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất Tổ công tác chưa liên hệ được chủ sử dụng để thực hiện việc kê khai, kiểm đếm, cụ thể như sau:


1.     Xã Diên Thọ:


-    Thửa 530, tờ bản đồ lâm nghiệp số 01.


-    Thửa 501, 506, 507 tờ bản đồ địa chính số 19.


2.    Xã Diên Hòa:

   
-    Thửa 05, tờ bản đồ địa chính số 10.


-    Thửa 84, tờ bản đồ địa chính số 18.


3.    Xã Diên Lộc:   


-    Thửa 928, tờ bản đồ địa chính số 07.


-    Thửa 99, 100, 101 tờ bản đồ địa chính số 10.


4.    Xã Suối Tiên:   


-    Thửa 80, 81, 82, 85, 432, tờ bản đồ lâm nghiệp số 01.


-    Thửa 760, 799, 874, 906, 910, 918, tờ bản đồ địa chính số 02.


-    Thửa 249, 262, 263, 381, 436, 463, 464, 465, 699, 918, tờ bản đồ địa chính số 03.


-    Thửa 137, 144, 350, 749, 750, 751, tờ bản đồ địa chính số 05.


-    Thửa 43, 44, 50, 51, 52, 119, 133, 173, 176, 332, 333, tờ bản đồ địa chính số 07.


-    Thửa 326, 327, tờ bản đồ địa chính số 08.


-    Thửa 792, tờ bản đồ địa chính số 11.


Để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất đên liên hệ tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh số  ĐT: 02583853858; Địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để kê khai và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan (trong giờ hành chính).


Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2019.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC công trình sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.

 

.

các thông tin tiện ích