Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 18/12/2019, 22:36 [GMT+7]

Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Trường Ái do nhận chuyển nhượng bằng hợp đồng ngày 20/6/2007 đối với thửa đất số 3 lô b khoảnh III diện tích 10100m2 và thửa đất số 2 lô b khoảnh III diện tích 11500m2 nay là thửa đất số 441-1 tờ 3 diện tích 18200m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Phạm Đình Lý và ông Trần Văn Hùng được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Phạm Trường Ái theo quy định.

.

các thông tin tiện ích