UBND xã Đại Lãnh thông báo chuyển quyền sử dụng đất

Thứ Hai, 05/11/2018, 22:21 [GMT+7]

Thông báo chuyển quyền sử dụng đất


UBND xã Đại Lãnh thông báo niêm yết về việc xin đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ , Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lê Thị Hoa, thường trú tại; Thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đối với thửa đất số 502, tờ bản đồ số 2A, diện tích155m2 (Bản đồ địa chính cũ xã Đại Lãnh), nay là thửa 390 tờ bản đồ số 09, diện tích 159,4m2 (Bản đồ VLAP xã Đại Lãnh) mục đích sử dụng đất  ONT+CLN có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ ông Lê Tiết và bà Trần Thị khi. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có ai tranh chấp khiếu nại, UBND xã Đại Lãnh sẽ tiến hành lập thủ tục hồ sơ đề nghị UBND huyện Vạn Ninh xem xét cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định.


 

.

các thông tin tiện ích