Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai 2 thông báo

Thứ Tư, 24/10/2018, 20:00 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai 2 thông báo:


1.Các hộ gia đình, cá nhân là thân nhân có mồ mả tại các khu vực sau kê khai mồ mả để lập phương án di dời theo quy định:


a. Thửa 100 tờ bản đồ số 3-Mảnh trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa lập tháng 6/2018.


Vị trí: Tổ 14 Tây Nam, phường Vĩnh Hải.


Diện tích: 837m2.


Đông giáp Thánh đường Tin lành núi Sạn.


Tây giáp đường đất.


Nam giáp Thánh đường Tin lành núi Sạn.


Bắc giáp đất các hộ dân.


Nguồn gốc đất của ông Lê Dữ.


b. Thửa 158 tờ bản đồ số 3-Mảnh trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa lập tháng 3/2018.


Vị trí: Tổ 14 Tây Nam, phường Vĩnh Hải.


Diện tích: 1030,6m2.


Đông giáp Núi Sạn.


Tây giáp đường sắt Bắc Nam.


Nam giáp nghĩa trang.


Bắc giáp đường đất.


Nguồn gốc đất: Đất của ông Trần Cược.


c. Thửa 164 tờ bản đồ số 3-Mảnh trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa lập tháng 3/2018.


Vị trí: Tổ 14 Tây Nam, phường Vĩnh Hải.


Diện tích: 2117,2m2.


Đông giáp Núi Sạn.


Tây giáp đường sắt Bắc Nam.


Nam giáp nghĩa trang.


Bắc giápnghĩa trang.


Nguồn gốc đất: Đất của ông Trần Cược.


d. Thửa 1 tờ bản đồ số 4-Mảnh trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa lập tháng 3/2018.


Vị trí: Tổ 14 Tây Nam, phường Vĩnh Hải.


Diện tích: 14245,6m2.    


Đông giáp Núi Sạn.


Tây giáp đường sắt Bắc Nam.


Nam giáp đất rừng.


Bắc giáp nghĩa trang.


Nguồn gốc đất: Đất của ông Trần Cược.


e. Thửa 81 tờ bản đồ số 5-Mảnh trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa lập tháng 6/2018.


Vị trí: Tổ 6Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp.


Diện tích: 868,6m2.    


Đông giáp đường Lương Đình Của.


Tây giáp đất hộ dân.


Nam giáp đất hộ dân.


Bắc giáp đường đất.


Nguồn gốc đất: Đất của ông Lê Xuân Thái.


- Thời gian: từ ngày 25-10-2018 đến hết ngày 25-11-2018.


- Địa điểm kê khai: UBND P. Vĩnh Hải, UBND P. Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa (Số 13A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0915.833021) để được hướng dẫn cụ thể.


2. Yêu cầu hộ gia đình, cá nhân là thân nhân mồ mả của khu vực trên đến đúng thời gian, địa điểm theo thông báo để được hướng dẫn cụ thể.


3. UBND P. Vĩnh Hải, UBND P. Ngọc Hiệp có trách nhiệm niêm yết, thông báo đến hộ gia đình, cá nhân trong ranh giới giải tỏa biết để thực hiện và phối hợp chặt chẽ giúp Tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


4. Sau thời gian thông báo, các trường hợp không kê khai hoặc không xác định được thân nhân các phần mộ tại các khu vực trên thuộc ranh giới dự án. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sẽ tiến hành lập phương án di dời như trường hợp không xác định được thân nhân của người có mồ mả, những thắc mắc hoặc khiếu nại sẽ không được xem xét giải quyết. 

.

các thông tin tiện ích