UBND xã Phước Đồng thông báo

Thứ Ba, 09/10/2018, 20:53 [GMT+7]

UBND xã Phước Đồng thông báo:

Để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thực hiện đúng người, đúng đối tượng sử dụng đất, cũng như quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi; UBND xã Phước Đồng đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi thu hồi bổ sung 0,52ha dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang liên hệ với UBND xã Phước Đồng hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa để kê khai, xác định vị trí lô đất và cung cấp các giấy tờ liên quan chứng minh quyền chủ sử dụng lô đất trong phạm vi thu hồi nêu trên (nếu có) để có cơ sở thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện kê khai chậm nhất vào ngày 19/10/2018, nếu sau thời gian nêu trên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không phối hợp thực hiện, UBND xã Phước Đồng sẽ báo cáo và đề nghị UBND TP. Nha Trang thực hiện công tác kiểm kê vắng chủ theo trình tự quy định.

.

các thông tin tiện ích